นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว สล็อตเว็บตรง clairecoghlan.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทุกท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการที่สล็อตเว็บตรง ค่ายPg slot เก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

สล็อตเว็บของเราตรงอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้บริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

  • ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต
  • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ประวัติการเดิมพัน ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

สล็อตเว็บตรง clairecoghlan.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ให้บริการแก่ท่าน เช่น การเปิดบัญชีสมาชิก การทำธุรกรรม การให้บริการลูกค้า
  • ปรับปรุงบริการของเรา เช่น การวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูล
  • ติดต่อท่าน เช่น การส่งข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรมต่างๆ
  • ป้องกันและระงับการทุจริต

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

สล็อตเว็บตรง ทรูวอเลท อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่เรา เช่น ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการตลาด
  • หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

สล็อตเว็บตรงใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยท่านสามารถติดต่อเราเพื่อขอดำเนินการดังกล่าวได้

การแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

สล็อตเว็บตรงอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ตามความจำเป็น โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของเรา

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่

อีเมล: [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์: 66+168999888

Line: clairecoghlan